TRY AND HIRE ASSESMENT CENTER

Jak pomůžeme vám?

Alliance of Work Agency disponuje certifikovaným školícím a pohovorovým centrem, kde kandidát prochází testováním a zlepšováním vlastních dovedností. K uživateli se tak dostane kvalifikovaný kandidát.

  • Přenesení kvalifikace části procesu výroby do školícího centra zajistí maximální možný předvýběr kandidáta o zaměstnání na základě posouzení jeho dovedností a jejich následného dotrénování a osvojení.
  • Tento postup šetří uživateli a jeho HR oddělení  čas při samotném výběru uchazečů o zaměstnání.
  • Po splnění kriterií a absolvování školícího programu získávají kandidáti větší sebevědomí a schopnosti stát se členem  pracovního týmu uživatele.
  • Splnění přísných kvantitativních a kvalitativních norem a sebeodpovědnost pracovníka je nezbytným předpokladem ke splnění hospodářských výsledků průmyslových podniků.
  • Zaměření se na kvalitu každého jednoho pracovníka může být rozhodující v tvrdém konkurenčním boji.

Co je try and hire assement center?

Hodnotící středisko je proces, při kterém jsou kandidáti vyšetřováni, aby se určila jejich vhodnost pro konkrétní typy zaměstnání, zejména pro řízení . Osobnost a schopnosti kandidátů jsou určovány technikami včetně rozhovorů, skupinových cvičení, prezentací, zkoušek a psychometrického testování.

POMŮŽEME I VÁM

Navrhneme řešení na základě vašich potřeb.