PERSONÁLNÍ LEASING

Jak pomůžeme vám?

Alliance of Work Agency půjčuje nejen občany České republiky a ostatních členských zemí, dokáže  také nabídnout pracovníky tzv. třetích zemí nejen na 3 – měsíční pracovní povolení, ale i na 2 leté období prostřednictvím zaměstnaneckých karet.
 
  • V případě umístění cizinců zajistí Alliance of Work Agency tlumočníka.
  • dlouholeté zkušenosti s administrací pracovních povolení, 
  • výrazný právní dohled a praxe v otázkách komplikovaných případů,
  • dlouholetá znalost problematiky, 
  • neustálé školení v otázkách aktuální legislativy z nás dělá partnery v oblasti zaměstnávání občanů z tzv. třetích zemí.

Obsáhlá cílená databáze občanů z UK se zkušeností z pracovního trhu ČR se zaznamenanou praxí v konkrétním oboru proklamuje vysokou přidanou hodnotu kandidátů na přidělení k uživateli.

Co je personal leasing?

Agentura dočasného zaměstnání  existuje, pokud jsou zaměstnanci (dočasní agenturní pracovníci) poskytováni zaměstnavatelem  třetí straně (vypůjčovateli) na omezenou dobu za poplatek.

Zaměstnavatel přebírá práva a povinnosti zaměstnavatele.

Dalšími synonymy jsou dočasná práce, dočasné zaměstnání, pronájem personálu a dočasná práce.

POMŮŽEME I VÁM

Navrhneme řešení na základě vašich potřeb.