Řešení pro firemní nábor a administraci zaměstnanců

Řešení pro své klienty navrhujeme tak, aby byly procesy v rámci lidských zdrojů efektivnější a ekonomičtější. 

Prostřednictvým svých zaměstnanců ve mnoha pobočkách a zemích nabízíme širokou škálu služeb v oblasti lidských zdrojů.

Recruitment

Náborový marketing se týká strategií a taktik, které organizace používá k nalezení, přilákání, zapojení a péči o kandidáty před tím, než se ucházejí o práci. Zjednodušeně řečeno, náborový marketing je praxí zvyšující hodnotu práce pro zaměstnavatele za účelem náboru talentů. V mnoha ohledech je to analogické s podnikovým marketingem.
Více o personal recruitmentu

Personal leasing

Agentura dočasného zaměstnání existuje, pokud jsou zaměstnanci (dočasní agenturní pracovníci) poskytováni zaměstnavatelem třetí straně (vypůjčovateli) na omezenou dobu za poplatek. Zaměstnavatel přebírá práva a povinnosti zaměstnavatele.
Více o personal leasingu

Outsourcing

Outsourcing je dohoda, ve které jedna společnost najímá jinou společnost, která odpovídá za plánovanou nebo existující činnost, která je nebo by mohla být prováděna interně, a někdy zahrnuje převod zaměstnanců a aktiv z jedné firmy do druhé.
Více o outsourcingu

Try and hire a assesment center

Hodnotící středisko je proces, při kterém jsou kandidáti vyšetřováni, aby se určila jejich vhodnost pro konkrétní typy zaměstnání, zejména pro řízení . Osobnost a schopnosti kandidátů jsou určovány technikami včetně rozhovorů, skupinových cvičení, prezentací, zkoušek a psychometrického testování.
Více o Try and hire

Podrobněji o HR oddělení

Každý, kdo pracuje jako dočasný pracovník, nemusí nutně obdržet „dočasnou smlouvu“ (dočasnou pracovní smlouvu). Naopak. Dočasní pracovníci obvykle dostávají pracovní smlouvu na dobu neurčitou.

Výsledkem je, že agentura dočasného zaměstnání ponechává pracovní sílu dočasného pracovníka společnostem, které v současné době potřebují zaměstnance. Dočasný pracovník nevykonává svou práci se svým zaměstnavatelem, ale se společností, která si ho půjčuje. Proto se hovoří o dočasné agenturní práci nebo dočasném zaměstnání.

Dočasná práce často slouží jako přechodová fáze pro lidi, kteří mají potíže s nástupem do profesionálního světa. Jako smluvní pracovníci mohou získat zkušenosti s projektem, vrátit se do práce po rodinné přestávce nebo začít v úplně novém pracovním prostředí. Pokud zaměstnanec může přesvědčit uživatele o své práci na místě takovým způsobem, že si jej chcete trvale najmout, lze o převzetí projednat koordinaci mezi poskytovatelem personálních služeb a uživatelem. Dojde-li ke změně zaměstnavatele a trvalého postavení u uživatele, jedná se o tzv. „Adhezivní efekt“.

Na druhé straně mnoho společností využívá dočasnou práci k nalezení vhodných zaměstnanců, aniž by si je dlouhodobě udrželo. Po skončení práce se zaměstnanec vrací k zaměstnavateli, kterého opustil. To je a zůstává agentura dočasného zaměstnání – se všemi právy a povinnostmi. Poskytuje a vyplácí dovolenou, platí příspěvky na sociální zabezpečení a daň ze mzdy a je vázán veškerými stávajícími pracovními a sociálními právními předpisy.

Recruitment

Náborový marketing se týká strategií a taktik, které organizace používá k nalezení, přilákání, zapojení a péči o kandidáty před tím, než se ucházejí o práci.  Zjednodušeně řečeno, náborový marketing je praxí zvyšující hodnotu práce pro zaměstnavatele za účelem náboru talentů. V mnoha ohledech je to analogické s podnikovým marketingem.

Náborový marketing obvykle zvyšuje hodnotu dvěma hlavními způsoby. První je prostřednictvím povědomí o řízení. To může být prostřednictvím tradiční inzerce pracovních míst, která je šířeji distribuována prostřednictvím placeného umístění na specializovaných webech. Toho lze dosáhnout také prostřednictvím reklamních strategií, které jsou placené i organické, ale přirozenější pro svět marketingu, jako je reklama na sociálních médiích, obsah zaměřený na SEO a dokonce i webináře. Větší povědomí vede k většímu počtu uchazečů.

Alliance of Work Agency dokáže v pověření zákazníka vytipovat, vybrat a představit vhodné uchazeče o zaměstnání. Dokáže efektivně využívat svoji širokou databázi potenciálních kandidátů. Specializací pracovní agentury je nábor pracovních sil, proto i její pool kandidátů je nesrovnatelný v porovnání s možnostmi uživatele, u kterého vyvstává pouze momentální potřeba.

Personal leasing

Agentura dočasného zaměstnání  existuje, pokud jsou zaměstnanci (dočasní agenturní pracovníci) poskytováni zaměstnavatelem  třetí straně (vypůjčovateli) na omezenou dobu za poplatek. Zaměstnavatel přebírá práva a povinnosti zaměstnavatele.

Dalšími synonymy jsou dočasná práce, dočasné zaměstnání, pronájem personálu a dočasná práce.

Alliance of Work Agency půjčuje nejen občany České republiky a ostatních členských zemí, dokáže  také nabídnout pracovníky tzv. třetích zemí nejen na 3 – měsíční pracovní povolení , ale i na 2 leté období prostřednictvím zaměstnaneckých karet. V případě umístění cizinců zajistí Alliance of Work Agency tlumočníka.

Outsourcing

Outsourcing je dohoda, ve které jedna společnost najímá jinou společnost, která odpovídá za plánovanou nebo existující činnost, která je nebo by mohla být prováděna interně, a někdy zahrnuje převod zaměstnanců a aktiv z jedné firmy do druhé.

Alliance of Work Agency dokáže nabídnout koordinaci personálních kapacit, zajištění ubytování, dopravu na místo výkonu práce. Dokáže pokrýt potřeby uživatele, jehož primárním podnikatelským záměrem je výroba průmyslových produktů.

Try and Hire a assesment center

Hodnotící středisko je proces, při kterém jsou kandidáti vyšetřováni, aby se určila jejich vhodnost pro konkrétní typy zaměstnání, zejména pro řízení . Osobnost a schopnosti kandidátů jsou určovány technikami včetně rozhovorů, skupinových cvičení, prezentací, zkoušek a psychometrického testování.

Alliance of Work Agency disponuje certifikovaným školícím a pohovorovým centrem, kde kandidát prochází testováním a zlepšováním vlastních dovedností. K uživateli se tak dostane kvalifikovaný kandidát.

Máte zájem o práci či spolupráci?

Zavolejte na bezplatnou linku +420 800 128 128